Bếp trụng mỳ 6 hộc mới nhất hiện nay

Đánh giá postThiết kế ưu việt với 3 ngăn riêng biệt độc lập hoàn toàn với 6 giỏ trụng, đầy đủ phụ kiện kèm theo như chắn đáy, giỏ trụng, nắp …

Mời bạn để lại bình luận