Hiển thị tất cả 10 kết quả

Bàn mát, bàn lạnh, bàn chặt Inox

Bàn mát bàn lạnh bàn salad 1.2m VN

16.500.000 

Bàn mát, bàn lạnh, bàn chặt Inox

Bàn đông lạnh inox 1.5m Việt Nam

17.000.000 

Bàn mát, bàn lạnh, bàn chặt Inox

Bàn mát nằm ngang cánh kính TZ0.25LB

14.300.000 

Bàn mát, bàn lạnh, bàn chặt Inox

Bàn mát cửa kính nằm TZ0.46L2B 1.8m

16.500.000 

Bàn mát, bàn lạnh, bàn chặt Inox

Bàn mát inox cánh kính TZ0.46L2

15.000.000 

Bàn mát, bàn lạnh, bàn chặt Inox

Bàn mát cửa kính nằm ngang 1.5 mét TZ0.25L2

14.000.000 

Bàn mát, bàn lạnh, bàn chặt Inox

Bàn mát nằm ngang 1 chế độ 1.5m TZ0.25L2B

15.500.000 

Bàn mát, bàn lạnh, bàn chặt Inox

Bàn đông lạnh inox TZ0.25L2F 1.5m

17.000.000 

Bàn mát, bàn lạnh, bàn chặt Inox

Bàn mát JN-Z0.4L2C 1.5m

15.000.000 

Bàn mát, bàn lạnh, bàn chặt Inox

Bàn mát hai cánh JN-Z0.4L2C 1.2m

14.500.000