Hiển thị tất cả 6 kết quả

Tủ đông inox nhà hàng, tủ đông công nghiệp

Tủ đông inox nhà hàng 4 cánh 1 chế độ

18.200.000 

Tủ đông inox nhà hàng, tủ đông công nghiệp

Tủ đông inox nhà hàng 2 cánh trên dưới 1 chế độ 500L

13.000.000 

Tủ đông inox nhà hàng, tủ đông công nghiệp

Tủ đông inox công nghiệp 6 cánh 1 chế độ

25.100.000 

Tủ đông inox nhà hàng, tủ đông công nghiệp

Tủ đông inox 3 cánh 1000 lít không quạt

17.000.000 

Tủ đông inox nhà hàng, tủ đông công nghiệp

Tủ đông inox 4 cánh 2 chế độ 1000L

28.500.000 

Tủ đông inox nhà hàng, tủ đông công nghiệp

Tủ đông + mát inox 6 cánh 2 chế độ

28.000.000