Nồi hấp bánh bèo bằng điện

Nồi hấp bánh bèo dùng điện nhiều tầng bánh chín nhanh, bánh xoáy đều. Chất liệu inox bảo ôn giữ nhiệt.

Showing all 4 results

Showing all 4 results