Giới thiệu

Trong thời đại khi nền khoa học công nghệ của các nước trên thế giới ngày càng tiên tiến hiện đại gặt hái được nhiều thành tựu. Nền công nghiệp của họ phát triển rực rỡ, máy móc ngày càng cần thiết và dần thay thế sức lao động của con người. Đặc biệt là Trung Quốc nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Hàng hóa Trung Quốc ngày càng rẻ len lỏi vào đời sống của chúng ta. Ở Việt Nam làn sóng các startup cũng đã nhen nhóm và hình thành. Xuất phát từ trăn trở muốn tự chủ sản xuất, muốn tự chủ chất lượng muốn đóng góp sức mình vào sự phát triển chung của đất nước. Tự chủ sản xuất phục vụ nhu cầu tại chỗ phù hợp với địa phương. Chúng tôi đội ngũ Dũng Doanh hiểu rằng luôn chăm lo phát triển sản xuất