Nồi nấu phở 60 lít 2 ngăn di động

Đánh giá postNồi nấu phở 2 ngăn độc lập hoạt động riêng rẽ không liên quan đến nhau. 2 giỏ ninh xương 5kg mỗi bên. Công suất mỗi bên …

Mời bạn để lại bình luận