Ang chứa nước đậu phụ bằng nhôm 7kg 110 lít

3.300.000 

Vui lòng liên hệ trước để biết tình trạng hàng hóa trước khi mua hoặc đến xem.
Thêm so sánh