Nồi hấp 3 tầng 60cm vừa dùng điện vừa dùng gas

10.500.000 

Vui lòng liên hệ trước để biết tình trạng hàng hóa trước khi mua hoặc đến xem.
Thêm so sánh