Nồi hấp cơm tấm Sài Gòn 40kg 170 lít

9.200.000 

Vui lòng liên hệ trước để biết tình trạng hàng hóa trước khi mua hoặc đến xem.
Thêm so sánh