Nồi khuấy và cô đặc 100 lít có tủ điều khiển

16.600.000 

Vui lòng liên hệ trước để biết tình trạng hàng hóa trước khi mua hoặc đến xem.
Danh mục: