Nồi nấu nhiệt dầu vuông 30 lít

5.400.000 

Vui lòng liên hệ trước để biết tình trạng hàng hóa trước khi mua hoặc đến xem.