Nồi nấu rượu bằng điện 160 lít

14.500.000 

Vui lòng liên hệ trước để biết tình trạng hàng hóa trước khi mua hoặc đến xem.