Bộ nồi nấu phở liền bàn 30-50 lít có bánh xe và tay đẩy

6.500.000 

Vui lòng liên hệ trước để biết tình trạng hàng hóa trước khi mua hoặc đến xem.
Thêm so sánh