Bộ nồi nấu phở 100 + 50 + 20 lít

12.800.000 

Vui lòng liên hệ trước để biết tình trạng hàng hóa trước khi mua hoặc đến xem.
Thêm so sánh