Nồi nấu phở chia hai ngăn 40 lít

3.600.000 

Vui lòng liên hệ trước để biết tình trạng hàng hóa trước khi mua hoặc đến xem.
Thêm so sánh