Nồi chiên rán 200 lít có tủ hẹn giờ

18,000,000 

Vui lòng liên hệ trước để biết tình trạng hàng hóa trước khi mua hoặc đến xem.
Thêm so sánh