Nồi khuấy cách thủy nhiệt dầu 350 lít

41.500.000 

Vui lòng liên hệ trước để biết tình trạng hàng hóa trước khi mua hoặc đến xem.