Nồi khuấy nhiệt dầu 120 lít có bánh xe

16.800.000 

Vui lòng liên hệ trước để biết tình trạng hàng hóa trước khi mua hoặc đến xem.
Thêm so sánh