Nồi nấu cám lợn dùng điện 200 lít

23.800.000 

Vui lòng liên hệ trước để biết tình trạng hàng hóa trước khi mua hoặc đến xem.