Nồi nấu rượu bằng điện và tủ nấu cơm 20 kg gạo

26.100.000 

Vui lòng liên hệ trước để biết tình trạng hàng hóa trước khi mua hoặc đến xem.