Nồi nấu rượu bằng điện 35 lít

8.250.000 

Vui lòng liên hệ trước để biết tình trạng hàng hóa trước khi mua hoặc đến xem.