Máy tráng bánh cuốn khay dùng điện 50x50cm

9.400.000 

Vui lòng liên hệ trước để biết tình trạng hàng hóa trước khi mua hoặc đến xem.