Máy tráng bánh cuốn khay 37×37 điện nhanh dễ làm hiệu quả

7.500.000 

Vui lòng liên hệ trước để biết tình trạng hàng hóa trước khi mua hoặc đến xem.