Máy tráng bánh cuốn khay dùng điện mini mới

Giá gốc là: 3.600.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.500.000 ₫.

Vui lòng liên hệ trước để biết tình trạng hàng hóa trước khi mua hoặc đến xem.