Máy tráng bánh cuốn khay dùng điện mini mới

3.500.000 

Vui lòng liên hệ trước để biết tình trạng hàng hóa trước khi mua hoặc đến xem.