Nồi tráng bánh cuốn inox dùng điện có thăm mực nước 40cm

3.400.000 

Vui lòng liên hệ trước để biết tình trạng hàng hóa trước khi mua hoặc đến xem.