Nồi tráng bánh cuốn inox dùng điện có thăm mực nước 40cm

3.400.000 

Vui lòng liên hệ trước để biết tình trạng hàng hóa trước khi mua hoặc đến xem.
Thêm so sánh