Máy tráng bánh cuốn bằng khay gas mới

9.800.000 

Vui lòng liên hệ trước để biết tình trạng hàng hóa trước khi mua hoặc đến xem.