Nồi tráng bánh cuốn điện nhôm có thăm mực nước

2.500.000 

Vui lòng liên hệ trước để biết tình trạng hàng hóa trước khi mua hoặc đến xem.