Máy tráng bánh cuốn bằng khay gas 30x34cm

9.700.000 

Vui lòng liên hệ trước để biết tình trạng hàng hóa trước khi mua hoặc đến xem.